Begeleiding medezeggenschap

Het OR werk is een specifieke tak van sport. Misschien heb je nog nooit in een OR gezeten, ligt er een ingewikkelde adviesaanvraag op tafel, of is de interactie met de WOR-bestuurder niet naar tevredenheid. En natuurlijk is het OR lidmaatschap dé manier om zelf tot persoonlijke ontwikkeling te komen.

Ik geef begeleiding en advies aan de OR en coach individuele OR leden. Mijn werkwijze is gebaseerd op mijn jarenlange ervaring in het medezeggenschapswerk en mijn kennis van NLP*. Instrumenten waar ik graag gebruik van maak zijn de participatieladder, de PDCA cirkel, het BOB-model en de Mindsonar®.

(*) NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren en is een effectieve methode voor doelgericht veranderen op het persoonlijke of professionele vlak.

Dat wat je aandacht geeft, groeit. Geef ook aandacht aan jezelf!

Over mij

Zolang ik mij kan herinneren, wilde ik meepraten. Hele discussies thuis aan tafel. Het ging er soms stevig aan toe, maar het gaf altijd een fijn gevoel! Als ik er nu op terugkijk, dan heb ik altijd al gevoeld dat het belangrijk voor mij was om mee te kunnen praten. Het zal dan wel niet voor niets zijn geweest dat ik in het medezeggenschapswerk gerold ben en daar nog steeds actief ben.

Ik heb ruim 20 jaar ervaring als ambtelijk secretaris bij verschillende organisaties. En nu doe ik niets liever dan OR teams en leden helpen om vanuit hun kracht invulling te geven aan het werk van de Ondernemingsraad.

Vanaf 2014 heb ik verschillende NLP opleidingen gevolgd zodat ik nog beter kan luisteren, aansluiten en verbinden en nog beter vanuit mijn eigen kracht kan coachen en begeleiden. Ik ben er trots op dat mijn klanten mij waarderen om de wijze waarop ik coach, processen begeleid, structuur en overzicht aanbreng in de zaken die aan de orde zijn. Ik ga in die werkwijze uit van jouw eigen kracht, jouw mogelijkheden en doordat je zelf tot bepaalde inzichten komt, zul je ook krachtiger ontwikkelen.

Ik ben lid van de Beroepsvereniging van Medezeggenschap Professionals (BVMP), de Vereniging voor Ambtelijk secretarissen van Medezeggenschapsorganen (VASMO) en van de Nederlandse vereniging voor NLP (NVNLP), ben NLP Master en IA-NLP gecertificeerd trainer.

Interesse? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.Begeleiding on the job

Procesbegeleiding

Het werk van de Ondernemingsraad is een continu proces. Het begint bij een idee ergens in de organisatie, en dat rolt zich met of zonder participatie uit tot een besluitstuk dat ter advies of instemming aan de OR wordt voorgelegd.

Binnen dat hele proces komt een hoop kijken zoals vergaderen, achterbancommunicatie, samenwerken, participatie, beïnvloeden, expertise opdoen of inschakelen.

Lees verder

Individuele ontwikkeling tijdens jouw OR avontuur

Iedereen heeft zo zijn talenten én aspecten waar je beter in wilt worden. Met aandacht voor jou als persoon begeleid ik jou naar een volgende stap in het bereiken van je doelen. Ik help je inzichten te verkrijgen in jezelf en in de interacties tussen jou en je collega’s. Met de tools en handvatten die ik je aanreik kun je jezelf verder ontwikkelen. Het is mijn doel om van jouw OR avontuur een mooie en boeiende leerervaring te maken waar je met plezier op terug kan kijken.

Voor OR leden én ambtelijk secretarissen
Lees verder

Ontwikkeling OR/ medezeggenschapsteam

Voor OR leden is het vaak zoeken naar de balans tussen het medewerkersbelang en het werkgeversbelang. Een zoektocht naar het op koers blijven én iedereen binnen boord houden. Goede afspraken en communicatie met het management, maar ook met de medewerkers zijn daarbij een must. Dit maakt OR werk juist ook zo boeiend en leerzaam.

Met aandacht voor ieder OR lid afzonderlijk én voor de teamdoelstellingen, gaan we op zoek naar de juiste balans en een volgende stap in jouw/jullie ontwikkeling. Hierdoor wordt het OR werk nóg leuker.

Lees verder

Procesbegeleiding

Binnen dat hele proces komt een hoop kijken zoals vergaderen, achterbancommunicatie, samenwerken, participatie, beïnvloeden, expertise opdoen of inschakelen.

Daarnaast zijn de afzonderlijke advies of instemmingsaanvragen soms ingewikkelde trajecten. De behandeling daarvan vraagt dan een procesbegeleider. Met oog voor de missie en visie van de OR én met kennis van de inhoud, begeleid ik jullie in je proces om tot een besluit te komen en dit helder te formuleren.

Het uiteindelijke advies is een weerspiegeling van de beeld- en oordeelsvorming die in de OR heeft plaatsgevonden.

PDCA cirkel/Demmingcirkel

PDCA staat voor: Plan Do Check Act. De PDCA cirkel helpt je om inzichtelijk te krijgen in welke besluitvormingsfase een thema of gespreksonderwerp zich bevindt. Dit inzicht maakt het mogelijk om eerder in het traject betrokken te worden waardoor je effectiever wordt en meer invloed hebt.

Ik gebruik de cirkel om de informele en formele rollen van de OR in beeld te brengen. Hoe het nu gaat en hoe de OR het zou willen. In het traject van plannen is er immers veel ruimte voor participatie en de informele afstemmingsrol met de OR.BOB

Beeld - Oordeel - Besluit

Voor de procesbegeleiding bij advies en instemmingsverzoeken maak ik gebruik van het zogeheten BOB-model.

We beginnen met de beeldvorming. Ook kan er in deze fase specifieke aandacht zijn voor de zaken die de OR belangrijk vindt (zijn eigen visie/missie) zoals bijvoorbeeld hoe zijn medewerkers betrokken bij de tot standkoming van dit besluit (medewerkersparticipatie).

Vervolgens kijken we naar de oordeelsvorming. We gaan in deze fase na waar de zorgen en aandachtspunten zitten.

Tot slot gaan we over tot de besluitvorming. Moeten we misschien eerst nog meer informatie ophalen of is het beeld compleet en kunnen we het advies formuleren?

In deze sessies probeer ik een balans te zoeken tussen het nadenken en ook even in beweging komen. Schaalwandelen of Worldcafe zijn mooie instrumenten om afwisseling in zo’n proces aan te brengen. Verder gebruik ik graag het bord om dat wat besproken wordt, visueel te maken.


Ontwikkeling OR/ medezeggenschapsteam

Mindsonar® Team Traject

Voor het verbeteren van de onderlinge samenwerking en een verbetering in het resultaat van het overleg.

Denkstijlen bepalen je denken, doen en voelen en hebben daarmee invloed op je gedrag. De Mindsonar is een online test die de verschillende denkstijlen in een specifieke context meet. Als alle teamleden de test invullen ontstaat er inzicht in hoe de manier van denken onderling overeenkomt of waar het juist verschilt. Teamsterktes en zwaktes worden daarmee duidelijk en maken het goed bespreekbaar.

Een Mindsonar Team Traject bestaat uit:
  • Persoonlijke online test voor elk teamlid
  • Persoonlijke profielgesprekken
  • Een teamsessie
  • Persoonlijke begeleiding en ondersteuning
Deze Mindsonar team trajecten doe ik vaak samen met mijn collega Hanny Post.

Meer weten over Mindsonar? Op mindsonar.info kun je hier meer over lezen (Engelstalig)

Participatieladder workshop

Deze workshop brengt meer bewustzijn rondom samenwerken en betrekken. Het geeft je handvatten hoe je de participatie voor jullie situatie kunt vormgeven en helpt verwachtingen beter afstemmen .

Het gebruik van de participatieladder geeft je meer inzicht in de niveaus. Hoe hoger op de ladder hoe groter de betrokkenheid van medewerkers. Maar, niet altijd is de hoogste trede ook het beste niveau van betrekken.

In de workshop die ik samen met mijn collega Hanny Post (hannypost.nl) heb ontwikkeld ga je met elkaar op onderzoek uit wat elke trede nu precies inhoudt en wat de kenmerkende en belangrijke aspecten van die niveaus van betrekken zijn.

Met deze workshop zet je een eerste stap om medewerkersbetrokkenheid beter vorm te geven in je organisatie.


Individuele begeleiding

Jouw doelen

Iedereen heeft talenten of aspecten waar je beter in wilt worden. Ik help je inzichten te verkrijgen in jezelf en in de interacties tussen jou en je collega’s. Met de tools en handvatten die ik je aanreik kun je jezelf verder ontwikkelen. Het is mijn doel om van jouw OR avontuur een mooie en boeiende leerervaring te maken waar je met plezier op terug kan kijken.

Mijn dienstverlening is maatwerk. Heb je behoefte aan eenmalig een gesprekspartner of klankbord, dan kan dat. Ben je op zoek naar een meer structurelere of regelmatigere begeleiding tijdens je zittingstermijn, dan kan dat ook. Bel of app gerust voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

“Naast zelfreflectie en inzicht is het de bewustwording dat je zelf de sleutel tot verandering in handen hebt, wat maakt dat je met meer plezier en energie je OR werk kunt doen.”

Coachtraject

Ik help je in kaart te brengen wat maakt dat je in de OR zit, wat je zou willen bereiken met dit OR avontuur en wat je tegenhoudt of wat je nodig hebt om het tot een succes te maken. We bespreken de voortgang, ik reik je tools en handvaten aan of we gebruiken een NLP techniek als interventie. Het coachtraject wordt met een evaluatie afgesloten.

Een coachtraject bestaat minimaal uit 3 gesprekken: intake, voortgang en evaluatie.

In de praktijk zijn er meerdere gesprekken waarin we de voortgang bespreken. Een en ander is afhankelijk van jouw behoefte en van de termijn waarbinnen deze coaching plaatsvindt. Dit kan een jaar zijn of een hele zittingstermijn.

Een coachtraject bestaat uit:
  • Intakegesprek
  • Voortganggesprek
  • Evaluatiegesprek

Het is ook mogelijk om een Mindsonar profiel voor jouw specifieke context in te vullen

Mindsonar®

Mindsonar® is een online test die je onderliggende waarden voor het OR werk in beeld brengt en jouw manier van denken, doen en voelen. Je denkstijl heeft invloed op je gedrag. En ander gedrag kan dus ook tot een andere uitkomst leiden. Zelfs het eenzijdig verbeteren van relaties behoort tot de mogelijkheden.

Het werken met Mindsonar biedt een respectvolle manier om de verschillen tussen mensen te onderkennen, waarderen én te overbruggen.

Een individueel Mindsonar traject bestaat uit:
  • Persoonlijke online test
  • Persoonlijke profielgesprek
  • Begeleiding bij het maken van een extra stap (optioneel)

Meer weten over Mindsonar? Op mindsonar.info kun je hier meer over lezen (Engelstalig)