Mijn visie

“In de meest ideale vorm, is het niet de Ondernemingsraad, maar zijn het de medewerkers zelf, die de medezeggenschap uitvoeren. De OR is in die situatie een orgaan dat op strategisch niveau meepraat en toetst of de medezeggenschap op een juiste manier plaats vindt in de organisatie"

Zou medezeggenschap niet zoveel mogelijk bij de medewerkers zelf moeten liggen? Zij zijn het meest deskundig. Mijn ervaring is dat de meest waardevolle adviezen aan de WOR-bestuurder afkomstig zijn van de medewerkers zelf, van de mensen die op de werkvloer tegen zaken aanlopen. Ik vind het leuk om eraan bij te dragen dat die zaken naar boven komen en een OR aan de slag gaat met het stimuleren van medezeggenschap op de werkvloer. Het is zo jammer als een overleg tussen een OR en een WOR-bestuurder niet meer is dan een formaliteit. In de ideale situatie heeft de bestuurder ook daadwerkelijk iets aan de adviezen van de OR en hebben de medewerkers die het betreft iets aan de invloed die ze hebben kunnen uitoefenen. Als mensen hun werk kunnen doen op de manier zoals zij dat willen en zich kunnen ontwikkelen, heeft dat heel veel positieve effecten zowel voor de medewerker als voor de organisatie. Het geeft veel voldoening om daaraan bij te kunnen dragen.
tips & nieuws

Per 19 juli 2013 is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. In bijgaande memo treft u de meest relevante wijzigingen voor de OR aan en aandachtspunten voor het OR reglement en de OR begroting.
Klik hier voor de memo.


Wist u dat...

De rechten van een OR niet alleen in de Wet (WOR) terug te vinden zijn? Een convenant OR-GO of een sociaal statuut kan de OR extra rechten toekennen.