Welkom

Sinds 1998 ben ik werkzaam voor ondernemingsraden. Eerst als ambtelijk secretaris in dienstverband en later als zelfstandig ondernemer, freelancer. Het begeleiden en adviseren van ondernemingsraden in hun werkzaamheden en hun ontwikkeling doe ik met veel plezier. Naast de aandacht voor het werk van de OR als team, heb ik ook aandacht voor de ontwikkeling van het OR lid als individu. Wat drijft een OR lid om in de medezeggenschap te gaan, wat wil hij/zij bereiken de komende periode en wat houdt hem of haar tegen? Ik ben er namelijk van overtuigd dat regelmatige persoonlijke coaching van OR leden bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de OR als geheel.

Bent u nieuwsgierig geworden of ik u, of uw OR, verder kan helpen in het effectiever en prettiger functioneren? Neemt u dan gerust contact op voor een kennismakingsgesprek.
tips & nieuws

Wijziging ARBO wet Er ligt een wetsvoorstel voor om per 1 januari 2017 de ARBO wet te veranderen. Als dit doorgaat heeft dit mogelijk consequenties voor:

- Contract met de arbodienstverlener

- De toegang van medewerkers tot de bedrijfsarts

- De wijze waarop de bedrijfsarts gelegenheid krijgt om professioneel zijn werk te doen

- Ook krijgt de OR instemmingsrecht t.a.v. de positie in de organisatie van de preventiemedewerker.

Klik hier voor de memo.


Wist u dat...

De rechten van een OR niet alleen in de Wet (WOR) terug te vinden zijn? Een convenant OR-GO of een sociaal statuut kan de OR extra rechten toekennen.