Diensten

“Sparringspartner en coaching on the job voor Ondernemingsraden, OR leden en de ambtelijk secretaris”

Sparringpartner en coaching on the job

Hoe fijn is het om met iemand van gedachten te wisselen die ruime ervaring heeft bij ander organisaties, met ondernemingsraden, over de dilemma’s die zich voordoen in jouw specifieke situatie als OR voorzitter, OR lid, ambtelijk secretaris? Waarbij tegelijkertijd handige tips en adviezen aan de hand worden gedaan voor de wijze waarop je invulling kunt geven aan de doelen die je je als OR gesteld hebt. Middels coaching on the job, in de voorbereiding van de overleggen, tijdens de overleggen en tijdens de overleggen met de directeur, help ik de OR zijn doelen behalen. Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen, help ik een beeld te schetsen van de situatie en de oplossingen volgen daarna vaak vanzelf.

Individuele coaching

Als OR lid of als ambtelijk secretaris heb je je collega’s niet voor het kiezen. Een OR team is niet samengesteld op basis van zorgvuldige werving en selectie. OR leden worden gekozen. En dat is juist het leuke van een OR team! Iedereen heeft kwaliteiten, en het mooiste is als deze allen tot hun recht komen. Maar hoe krijgt ieder OR lid, en de ambtelijk secretaris de kans om in het OR team ook daadwerkelijk zijn kwaliteiten te benutten? En ook zijn of haar persoonlijke doelen te realiseren?

Inhoudelijk advies

Met mijn ruime ervaring als ambtelijk secretaris bij diverse organisaties heb ik een aardig rugzakje met ervaring en kennis opgedaan. Indien een Ondernemingsraad de wens heeft om daar gebruik van te maken, dan kan dat uiteraard ook. Ik denk aan het samenvatten en voor de OR inzichtelijk maken van ontwikkelingen in wetgeving, van ingekomen advies of instemmingverzoeken of hulp bij het opstellen van correspondentie. Maar ook het opstellen in concept van reglementen, werkwijzen, beleidsplannen, werkplannen, OR begrotingen, profielen voor ambtelijk secretarissen. Het geven van inhoudelijk advies is maatwerk, en in een gesprek maak ik graag nadere afspraken over wat u precies nodig heeft.

tips & nieuws

Per 19 juli 2013 is de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) gewijzigd. In bijgaande memo treft u de meest relevante wijzigingen voor de OR aan en aandachtspunten voor het OR reglement en de OR begroting.
Klik hier voor de memo.


Wist u dat...

De rechten van een OR niet alleen in de Wet (WOR) terug te vinden zijn? Een convenant OR-GO of een sociaal statuut kan de OR extra rechten toekennen.